دکتر علیرضا عسکری

متخصص و جراح استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

فوق تخصص جراحی زانو

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران

عضو انجمن جراحان زانو ایران

عضو فعال آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا AAOS

عضو فعال انجمن تحقیقاتی ارتوپدی اروپا EORS

رضایت بیماران